niedziela, 14 grudnia 2003

Zdrowaś Maryjo - Ave Maria

Zdrowaś Maryjo - Ave Maria


  Ave,      Maria,  gratia plena, Dominus tecum;
Zdrowaś Maryjo, łaski  pełna,    Pan    z Tobą.
benedicta          tu      in      mulieribus,
Błogosławionaś Ty między niewiastami
et benedictus  fructus ventris      tui,     Iesus.
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Sancta Maria,   mater  Dei,
Święta Maryjo, Matko Boża,
ora pro    nobis   peccatoribus,
módl się za nami grzesznymi,
nunc et in  hora   mortis  nostrae.
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Amen.

Brak komentarzy: