wtorek, 1 marca 2011

PSALM 85 - Bliskie jest nasze zbawienie

Ps 85,01 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

źródło: www.galeriekatharsis.art.pl
Szalom 70x130 olej Galeria st
 Ps 85,02 Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; 
odmieniłeś los Jakuba,
Ps 85,03 odpuściłeś winę Twojemu ludowi; 

zakryłeś wszystkie ich grzechy.
Ps 85,04 Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, 

zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.
Ps 85,05 Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, 

i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
Ps 85,06 Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki, 

czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Ps 85,07 Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie

aby Twój lud weselił się w Tobie?
Ps 85,08 Okaż nam, Panie, swoja łaskawość 
 i daj nam swoje zbawienie!
Ps 85,09 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: 

oto ogłasza pokój
 ludowi swemu i świętym swoim; 
niech się nie staja znów nierozsądni.
Ps 85,10 Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją 

 tak chwała zamieszka w naszej ziemi.
Ps 85,11 Łaskawość i wierność spotkają się z sobą

ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Ps 85,12 Wierność z ziemi wyrośnie

a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Ps 85,13 Pan sam obdarzy szczęściem

  a nasza ziemia wyda swój owoc.
Ps 85,14 Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, 

po śladach Jego kroków - zbawienie.

Brak komentarzy: