sobota, 19 stycznia 2013

Fałszywi mesjasze, prorocy i złe duchy...

Ewangelia wg. św. Mateusza (Mt 24,23-28)

(Mt 24,23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: ”Oto tu jest Mesjasz” albo: ”Tam”, nie wierzcie!
(Mt 24,24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
(Mt 24,25) Oto wam przepowiedziałem.
(Mt 24,26) jeśli więc wam powiedzą: ”Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; ”Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie!

(Mt 24,27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Porównaj [L] z [P]
( [L] - lewa strona  [P] - prawa strona )
[L] [P]

- Jak sądzisz dlaczego „  ... ZŁY ... ” poza kulturą chrześcijańska „znosi złote jajka” a w  kulturze chrześcijańskiej zardzewiałe gwoździe?

Brak komentarzy: