poniedziałek, 1 lipca 2019

O pięknych kobietach (nierządnicach), niewiastach i dzielnych żonach – Księga Przysłów

Piękne dziewczyny kobiety

Prz 11,22 [Czym] w ryju świni złota obrączka, [tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku

Prz 23,27 bo dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta,
Prz 23,28 czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie.

Prz 29,03 Kto mądrość kocha - ten ojca raduje, kto z nierządnicami przestaje, dobra roztrwoni.
Prz 22,14 Usta żon cudzych są dołem głębokim: na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie.
Prz 30,20 Tak postępuje cudzołożnica: zjadła, obtarła swe usta i rzekła: ”Źle nie zrobiłam”.

Prz 12,04 Koroną męża jest dzielna żona, a próchnicą jego kości – bezwstydna.

Prz 18,22 Kto znalazł żonę - dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana.
Prz 19,14 Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od Pana

* piękne kobiety dziewczyny *