środa, 1 maja 2013

PSALM 32 - Szczęście płynące z odpuszczenia win

Ps 32,01 Dawidowy. Pieśń pouczająca. 
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć.

źródło: www.galeriekatharsis.art.pl
Proroctwo... 70x100 olej Galeria st
Ps 32,02 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.

Ps 32,03 Póki milczałem, schnęły kości moje, wśród codziennych mych jęków.
Ps 32,04 Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach.
Ps 32,05 Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: ”Wyznaję nieprawość moją wobec Pana”, a Tyś darował winę mego grzechu.

Ps 32,06 Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną.
Ps 32,07 Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia.

Ps 32,08 ”Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie.
Ps 32,09 Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do ciebie”.

Ps 32,10 Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu.
Ps 32,11 Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!

Brak komentarzy: