niedziela, 30 grudnia 2007

O korzyściach, jakie sprawia w duszy noc zmysłów.

NOC CIEMNA - KSIĘGA PIERWSZA

św. Jan od Krzyża

Rozdział 12

O korzyściach, jakie sprawia w duszy noc zmysłów.

Podobnie było i z Hiobem. Bóg przygotował go do rozmowy z sobą nie przez rozkosze i chwałę, jakich przedtem ten mąż doznawał w rzeczach Bożych (Hi 1, 1-8), lecz przez to, że go złożył ogołoconego na gnojowisku, osamotnionego, wyszydzonego przez przyjaciół, pełnego ucisku i goryczy, okrytego robactwem (29-30).

I wtedy dopiero Bóg najwyższy, który “dźwiga ubogiego z gnoju” (Ps 112, 7) zstąpił ku niemu i rozmawiać z nim twarzą w twarz. Odsłonił mu głębokość i szerokość Bożej mądrości, czego nigdy nie czynił wówczas, gdy Hiob żył w pomyślności (Hi 38-42).


zobacz też >>> św. Jan od Krzyża (dK) (Juan de Yepes) ur. 1542-1591 - dzieła

Brak komentarzy: