piątek, 6 marca 2009

Anioł Pański

( odmawiać o godz. 6.00, 12.00 i 18.00  z wyjątkiem okresu wielkanocnego... - Regina Coeli)

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
- Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
- Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem,
I zamieszkało między nami.
- Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. - 3x

- Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, 
- a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
- Niech odpoczywają w pokoju. 

Amen.

Brak komentarzy: