piątek, 6 marca 2009

MODLITWA RÓŻAŃCOWA


Początek:
Sígnum Sánctae Crúcis
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
W   Imię    Ojca    i Syna   i   Ducha
Sancti.
Świętego.
Amen
Amen

Na krzyżyku:

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen [ Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. Amen.]

Na paciorku większym:

Pater noster
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Na kolejnych trzech mniejszych paciorkach: (Modlitwa o wiarę, nadzieje i miłość)

Na każdym małym paciorku: Ave  Maria - Zdrowaś Maryjo

(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech w nas rozpala miłość.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Na paciorku większym (przed dużym paciorkiem):

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.  (przed dużym paciorkiem)

Odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważanie jego tajemnic:
np.:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Tajemnicę wypowiadamy przed dużym paciorkiem, następnie odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca:
(1x) Ojcze Nasz (na dużym paciorku),- Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
(10x) Zdrowaś Maryjo (małe paciorki), - Ave  Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
(1x) Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem),- Gloria Patri,, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
(1x) O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia (przed dużym paciorkiem).

itd. ...

Na zakończenie:
Pod twoją obronę ... lub Witaj Królowo...

Sígnum Sánctae Crúcis
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
W    imię   Ojca    i Syna  i   Ducha Świętego.
Amen
Amen.


Tajemnice Różańca

Zobacz:  >>> Tajemnice różańca  <<< - rozważania

Tajemnice Radosne (odmawiane są w poniedziałek i sobotę):

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni.

Tajemnice Światła (odmawiane są w czwartki):

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Bolesne (odmawiane są we wtorki i piątki):

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Ubiczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie.

Tajemnice Chwalebne (odmawiane są w środy i niedziele):

1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

Brak komentarzy: