poniedziałek, 1 lutego 2010

XIII. TRZYNASTA MODLITWA Jezus dopełnia dzieła OdkupieniaO Jezu!
Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony!

Wspomnienie
Wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę wyznałeś:

"Wykonało się!"

Prośba
o zmiłowanie przy śmierci
Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie
Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Brak komentarzy: