niedziela, 5 grudnia 2010

Tajemnica Szczęścia - Nabożeństwo piętnastu modlitw św. Brygidy Szwedzkiej współpatronki Europy


św. Brygida Szwedzka
(wzór duchowości małżeńskiej)
Tajemnica Szczęścia
 - zbiór 15 modlitw, które otrzymała św. Brygida Szwedzka podczas wizji Chrystusa w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami.

Obietnice

Od dłuższego czasu św. Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł: 

" Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

 1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
 2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
 3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
 4. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
 5. Zachowa mu pięć zmysłów.
 6. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
 7. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
 8. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę
 9. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 10. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
 11. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 12. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 13. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
 14. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 15. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 16. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
 17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
 21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.
 
Każdego dnia należy odmówić 15 modlitw przez okres jednego roku (co zajmuje ok. 30-40 minut dziennie). 
Zobacz też >>>  O muzyce - św. Augustyn - Modlitwa do boga


PIERWSZA MODLITWA 
Jezus lęka się śmierci zostaje zdradzony i ubiczowany

O Jezu Chryste! 
Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością. Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką!

Wspomnienie
Wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.

Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. 

Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem (Wielkanocy czyli) Paschy. 

Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój (płaszcz purpurowy) na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.

Prośba 
o skruchę spowiedź i odpuszczenie grzechów
Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Westchnienie
Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!DRUGA MODLITWA
Jezus zelżony od nieprzyjaciół

O Jezu! 
Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia!

Wspomnienie
Wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień.

Prośba  
o uwolnienie od nieprzyjaciół
Ze względu na doznane tortury i (na stek) obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!TRZECIA MODLITWA
Jezus przybity do krzyża
 
Ukrzyżowanie 30x30 olej
Galeria St.
O Jezu! 
Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą!

Wspomnienie
Wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, niesyci Twych cierpień, rzucali obelgi na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Prośba  
o bojaźń i miłość  
Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
-->
CZWARTA MODLITWA
Jezus modli się za nieprzyjaciół
 
O Jezu! 
Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi!

Wspomnienie
Wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głowy nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią"!

Prośba  
o skruchę i odpuszczenie grzechów  
Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!PIĄTA MODLITWA
Jezus żałuje potępionych
 
O Jezu! 
Zwierciadło odwiecznego Blasku!
  
Wspomnienie
Wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Prośba  
o miłosierdzie w godzinę śmierci  
Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi ukrzyżowanemu razem z Tobą na Golgocie, kiedy mu zapowiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!SZÓSTA MODLITWA
Jezus powierza Matkę św. Janowi

O Jezu! 
Łaskawy i upragniony Królu! 

Wspomnienie
Wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Prośba  
o współczucie w utrapieniach
Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
--> SIÓDMA MODLITWA
Jezus pragnie zbawienia ludzi


O Jezu!
Źródło niewyczerpanej litości!

Wspomnienie 
Z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!". Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. 

Prośba
o wytrwałe  dążenie do świętości
Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!ÓSMA MODLITWA
Jezus napojony żółcią i octem

O Jezu! 
Słodyczy serc, niepojęta Dobroci!

Wspomnienie
Przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam;

Prośba 
o godne przyjmowanie Eucharystii
Spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!DZIEWIĄTA MODLITWA
Jezus opuszczony przez Ojca

O Jezu!
Cnoto królewska, Radości ducha!

Wspomnienie
Wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?" 

Prośba 
o towarzyszenie w cierpieniu
 Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie 

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!DZIESIĄTA MODLITWA
Jezus pogrążony w bezmiarze cierpień

O Jezu! 
Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót! 

Wspomnienie
Wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach.  

Prośba
o zachowanie przykazań
Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie 

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
--> JEDENASTA MODLITWA
Jezus przeszyty dogłębnym bólem


O Jezu! 
Niezgłębione źródło Miłosierdzia!

Wspomnienie
Błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności. 

Prośba
o wyrwanie z grzechów
Wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!DWUNASTA MODLITWA
Jezus okryty niezliczonymi ranami

O Jezu!
Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi!

Wspomnienie
Wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla nas uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? 

Prośba
o przylgnięcie do męki Chrystusa  
Błagam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany zapisz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie odczytywać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie aż do czasu, gdy stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości! O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym, to o co Cię błagam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!TRZYNASTA MODLITWA
Jezus dopełnia dzieła Odkupienia

O Jezu! 
Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony!

Wspomnienie
Wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę wyznałeś: "Wykonało się". 

Prośba
o zmiłowanie przy śmierci
Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!CZTERNASTA MODLITWA
Jezus oddaje ducha Ojcu

O Jezu! 
Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty!

Wspomnienie
Wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej modlitwie: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego", po której skonałeś. I choć całe Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości. 

Prośba
by umrzeć dla świata i żyć dla Boga
Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 
Westchnienie

Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
PIĘTNASTA MODLITWA
Jezus wylewa Krew z przebitego boku

O Jezu! 
Prawdziwa i życiodajna (rajska) winorośli! 

Wspomnienie
Wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała, jak wino z dojrzałych gron w tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości. 

Prośba
Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
 

Westchnienie
Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!Brak komentarzy: