poniedziałek, 1 lutego 2010

XIV. CZTERNASTA MODLITWA - Jezus oddaje ducha OjcuO Jezu!
Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty!

Wspomnienie 
Wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej modlitwie:


"Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego!"


po której skonałeś. I choć całe Ciało okaleczone i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienie, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.

Prośba
by umrzeć dla świata i żyć dla Boga
Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły/a dla świata żył/a tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie
Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Brak komentarzy: